Blog: Samichlaus Synode Zwitserland 2023

Op zaterdag 4 november vond voor de vijfde keer het Samichlaus Synode ofwel St Nicolaas synode van Zwitserland plaats in Wislikofen. Een keer in de drie jaar ontmoeten Zwitserse Nicolazen elkander voor een bijzondere synode. De eerste vond in 2011 plaats, de laatste was in 2019. Vervolgens gooide corona roet in het eten. Dit jaar was het alweer voor de vijfde keer. Ook waren er voor het eerst Nicolazen uit Duitsland aanwezig, naast Marcel Janssens uit Luik, die er voor de derde keer bij was. En voor het eerst uit Nederland, ondergetekende. Het thema was dit jaar “Der Mann hinter dem Bart!“ Deze bijeenkomst wordt vanuit de Landeskirche georganiseerd en wordt ondersteund door de RK bisdommen. Uitnodigingen lopen via lokale kerken.

Lees meer »

Blog: 6 december 335-337 sterfdag  van Nicolaas

Heiligen zijn mensen en dus sterfelijk. De heilige Nicolaas kwam te overlijden volgens de overlevering op 6 december. Er zijn twee oude bronnen die 6 december bevestigen namelijk de Passionarium Romanum rond 660 en de Palestino­-Georgian-kalender uit het jaar 670. Vanaf de negende eeuw vinden we in alle historische martyrologia zes december als ‘dies natalis’, de geboortedag (in de hemel) oftewel de sterf­dag. Het jaartal staat niet vast, maar dat zou rond het jaar 335 gelegen hebben. Het sterfjaar moet geplaatst worden het dichtst bij 335, 336 of 337. Bij mijn bezoek in mei 2019 aan Bari vertelde padre Cioffari mij, dat hij de sterfdatum nu legt bij 337 na Christus.

 

Over Nicolaas’ overlijden schrijft Jaco­bus de Voragine het volgende:  

‘Toen God hem (Nicolaas) tot Zich wilde roepen vroeg hij Hem om Zijn engelen te sturen. Hij boog zijn hoofd en zag de engelen komen. Meteen wierp hij zich ter aarde en sterk­te zichzelf met het teken van het kruis. Onder het zingen van psalm 31, ‘Bij u, o Heer, zoek ik toevlucht’, gaf hij zijn geest, onder de woorden van dezelfde psalm ‘in uw hand beveel ik mijn geest’. Op zijn stervensuur was er hemelse muziek te horen. Hij werd begraven in een marmeren graftombe. Bij zijn hoofd ontsprong een oliebron en bij zijn voeten een waterbron.

 

Nicolaas lichaam zal volgens de traditie gewassen en ge­balsemd zijn. Na te zijn opgebaard heeft de begrafenis­plechtigheid plaatsgevonden in zijn eigen kerk. Hij werd echter niet in zijn kerk begraven, maar zoals voorgeschre­ven was in het Romeinse rijk op een grafveld buiten de stad langs de weg naar de havenstad Andriake. Hier lagen ook de martelaren begraven die gestorven waren tijdens de christenvervolgingen. Nicolaas was weliswaar niet als martelaar gestorven, hij had ten tijde van de vervolgingen wel getuigd van zijn geloof. Daarom mocht hij dicht bij deze martelaren bijgezet worden.

Na Nicolaas’ dood voltrok zich nog een mirakel. Eén dat zich tot op heden herhaalt. Het betreft het manna- of myronwonder. 

Blog: Nicolaas, een devotieheilige

Wie het leven van de heilige Nicolaas onder de loep neemt, moet teruggaan tot de vierde eeuw, de tijd toen het christendom niet langer vervolgd werd en onder keizer Constantijn de wind in de zeilen kreeg. Nicolaas was in de eerste decen­nia van de vierde eeuw bisschop van Myra. Na zijn overlij­den op 6 december 335 – het exacte jaartal wordt tussen 335-337 geplaatst – verspreidt zich zijn verering met name door de legenden die in omloop komen. De Nicolaascultus gaat via Constantinopel naar Rome, de Alpen over naar onze contreien.

Lees meer »

Blog: Sint Nicolaas en Nijmegen

De Byzantijnse prinses Theophano verspreidde in de 10e eeuw de cultus van Sint Nicolaas door Noord-Europa. Na de dood van haar echtgenoot Keizer Otto II bestuurde zij vanuit Nijmegen het Ottoonse Rijk als regent voor haar zoon. Ze liet de Sint Nicolaaskapel in Nijmegen bouwen. In de stad werd het Sint Nicolaasbroederschap opgericht, zij onderhielden een liefdadigheidsinstelling genaamd het Sint Nicolaasgasthuis.

Lees meer »

Blog: American St Nick

Op 16 december is het 79 jaar geleden dat het Ardennenoffensief begon. Op 5 december vierde men in het Luxemburgse stadje Wiltz Sinterklaas. Enkele Amerikaanse soldaten waren naar de pastoor gegaan en hoorde over hoe Sint Nicolaas elk jaar kwam rond 5 december. De Amerikanen ontfermden zich over dit spel en zouden het gaan verzorgen. Alle kinderen kwamen samen en werden getrakteerd. 

Lees meer »

Blog: Silvesterchläusen, een Zwitsers gebruik.

Elke 31 december en 13 januari trekken grillige figuren door het achterland van het kanton Appenzell Ausserrhoden in Zwitserland. Sommigen dragen versierde hoeden, anderen hebben afschuwelijke dierengezichten. Het zijn "Silvesterchläuse", die het oude jaar uitluiden en het nieuwe verwelkomen.

Lees meer »

Blog: Nicolaas en de Oekraïne

Sint Nicolaas is de patroonheilige van de Krim, de Oekraïne en Rusland. De geschiedenis van Sint Nicolaas in Oekraïne gaat terug tot de 10e en 11e eeuw. In kerken worden zijn iconen prominent geplaatst op de iconostasemuren, meestal naast Jezus, de Moeder Gods, of de patroonheilige van de kerk. Het betreft een soort van houten afscheiding tussen het schip en het priesterkoor.

Lees meer »

Blog: Nicolaas, een pestheilige?

Het is nog niet zo lang geleden dat we beproefd werden door het Coronavirus. Mensen zochten en zoeken nog steeds naar troost en hoop, tegen hun angst. Een van de gebruiken die we zien, is dat mensen bidden of een kaarsje aansteken bij een heilige. De Katholieke Kerk kent een rijke verering van heiligen tegen allerlei kwalen en ziekten. Ook tegen de pest. Bekende heiligen zijn de aartsengel Michael, Rochus, Franciscus van Assisi, Rosa en Lima en Sebastianus. Maar je mag ook Nicolaas in dit rijtje toevoegen. Ja. Waarom?

Lees meer »