Blog: Nicolaas, een pestheilige?

Gepubliceerd op 19 april 2024 om 19:41

Het is nog niet zo lang geleden dat we beproefd werden door het Coronavirus. Mensen zochten en zoeken nog steeds naar troost en hoop, tegen hun angst. Een van de gebruiken die we zien, is dat mensen bidden of een kaarsje aansteken bij een heilige. De Katholieke Kerk kent een rijke verering van heiligen tegen allerlei kwalen en ziekten. Ook tegen de pest. Bekende heiligen zijn de aartsengel Michael, Rochus, Franciscus van Assisi, Rosa en Lima en Sebastianus. Maar je mag ook Nicolaas in dit rijtje toevoegen. Ja. Waarom?

 

Onze bisschop Nicolaas werd geboren rond het jaar 260 of 270 na Christus in Patara te Lycië in het huidige Turkije. Nicolaas groeide als enig kind op in een christelijk en rijk gezin. Zijn vader heette Theophanus ofwel Epiphanus en zijn moeder Johanna ofwel Nonna. We weten niets over zijn kindheid, er zijn geen directe schriftelijke bronnen uit deze periode bekend. Na het verlies van zijn ouders, die vanwege de pest vroeg stierven gebruikte hij de verkregen erfenis voor goede doeleinden.

 

In latere schriften vinden we dus in bronnen terug dat zijn ouders overleden zijn aan de pest. Het Romeinse rijk werd meerdere keren getroffen door epidemieën. In de periode van de geboorte en de jonge jaren van Nicolaas lezen we dat rond de periode 252- 260 na Christus een epidemie uitbrak, die bekend is geworden als de pest van Cyprianus. Deze bisschop van Carthago noemt deze ziekte in een van zijn werken. De symptomen lieten wetenschappers vermoeden dat het hier ging om een vorm van dysenterie. Zijn ouders zijn dus waarschijnlijk hierdoor omgekomen. Zo werd ook hij later een heilige die aangeroepen werd bij ziekte.

 

Gedurende de coronaperiode plaatsten de bewoners van Bari destijds op hun vensterbank een Nicolaasbeeld, met een brandende kaars en een fles manna erbij. Ook werd er in de basiliek, dagelijks gebeden bij zijn graf. 

 

Wellicht dat zijn leven en zijn voorspraak ons ook kunnen troosten.

 

Heer, op voorspraak van Nicolaas samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen, aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die ons dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die gestorven zijn op in uw vrede, en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Heilige Nicolaas, bescherm ons in deze onzekere tijd. Amen.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.